Cкаржимося до правоохоронніх органів на дії, або бездіяльність НЕК

В разі, якщо ви не вчасно не отримали відповідь на свій інформаційний запит (або отримали відповідь, що не містить інформації по суті вашого запиту), у вас є підстави вважати такі дії  корупційними (див. статтю 5, пункт "г" Закону України „Про боротьбу з корупцією”). В такому разі, ваш обов'язок громадянина, скоріше за все, диктує вам повідомити про ці ганебні прояви до Прокуратури та СБУ. Саме ці структури компетенні перевірити, чи не було в діях чиновників нацкоммору ознак корупції. Щоб підготувати такі звернення, користуйтеся зразком, який знайдете нижче.

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ДО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПРО ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАННОГО З КОРУПЦІЄЮ:

 

До Центрального Управління служби безпеки України

м. Київ, вул. Володимирська, 35

(або / а також) 

До Генерального Прокурору України

м.Київ, вул. Різницька 13/15

 

Громадянина ________________________________

Що  мешкає: _________________________________

 

Заява Про вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією

Я, (ПІБ), (дата) року надіслав (ла) інформаційний запит до голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Костицького Василя Васильовича (копія запиту додається). Згідно повідомлення про вручення поштової кореспонденції (дата) року інформаційний запит був прийнятий в апараті Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі (копія повідомлення додається). Згідно статті 33 Закону України „Про інформацію” посадова особа, яка отримала запит, має надати відомості, що запитуються, протягом місяця. Тобто, (дата: місяць після отримання запиту НЕК) року я мав отримати інформацію від Костицького Василя Васильовича. До цього часу я не отримав інформацію, яка мала бути використана при підготовці статті. (в разі, якщо ви отримали відповідь що ме містить інформації по суті вашого запиту, або не містить її у повному обсязі, ви вказуєте саме ці факти). Вважаю, що, не відповівши на мій інформаційний запит (або " не надавши інформації по суті мого запиту", або "не надавши інформації у поному обсязі"), Костицький Василь Васильович не дотримався спеціальних обмежень, встановлених у статті 5 Закону України „Про боротьбу з корупцією” для службових осіб органів місцевого самоврядування. Зокрема у п. г) ст.5 говориться, що посадова особа органу місцевого самоврядування (або державного органу) не має права відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію. Надання інформації з питань, викладених в інформаційному запиті, передбачено Законом України „Про інформацію”. Зокрема, ч.1 ст.9 Закону говорить, що кожна особа має право на інформацію, що передбачає її вільне одержання. Згідно ст.10 того ж Закону право на інформацію забезпечується, в тому числі, створенням механізму здійснення права на інформацію. Цей механізм закріплено у ст. ст. 32, 33, 34 згаданого Закону. До того ж, запитувана у Костицького Василя Васильовича інформація згідно діючого законодавства є відкритою, а ст.29 Закону України „Про інформацію” прямо забороняє обмеження доступу до такої інформації. Згідно ст. ст. 4, 12 Закону України „Про боротьбу з корупцією” складання протоколів про вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, є компетенцією, в тому числі, і СБУ (або/та Прокуратуру).

На підставі викладеного прошу ЦУСБУ (або/та Генеральну Прокуратуру) скласти протокол про вчинення Костицьким Василем Васильовичем, головою Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі правопорушення, пов’язаного з корупцією, що виявилось у недотриманні спеціальних обмежень для посадових осіб, встановлених ст.5 Закону України „Про боротьбу з корупцією”, та вчинити інші дії, передбачені Законом України „Про боротьбу з корупцією”.

Про результати розгляду цієї заяви прошу повідомити мене у письмовій формі на адресу: _____________ (обов'язково вкажіть зворотню адресу).

 

Дата                                                                          Підпис

 

Додатки (зробіть ксерокопії та додайте ці документи до вашого звернення):

- Копія запиту до голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Костицького Василя Васильовича;

- Копія поштового повідомлення про вручення.