Меморандум

 

Ми, ті що підписалися під цим меморандумом, декларуємо намір докласти всіх зусиль, щоб запобігти введенню цензури в українських засобах масової інформації (у т.ч. «нових медіа») та в мистецтві.

Ми вважаємо низку положень Закону України «Про захист суспільної моралі» й діяльність Національної експертної комісії з захисту суспільної моралі неконституційними, такими, що незаконно обмежують обсяг прав, гарантованих Конституцією та ратифікованими Україною міжнародними угодами.

Ми готові в міру своїх можливостей діяти з метою скасування Національної експертної комісії з захисту суспільної моралі й внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» з метою вдосконалення його відповідно нормам української Конституції й стандартам прав людини Ради Європи.

Для досягнення цих цілей ми готові діяти солідарно, без застосування насильства в межах законів, які не суперечать принципам прав людини і цінностям демократії.

Кампанія є громадською ініціативою і не має відношення до жодної з діючих політичних сил. Участь у Кампанії не зобов’язує дотримуватися певних політичних чи релігійних поглядів. Єдиним фактором, який об’єднує учасників Кампанії, є визнання неприпустимості  введення в Україні цензури під приводом дій на захист суспільної моралі.

Результати Кампанії не можуть бути використані для популяризації партій, кандидатів у президенти, комерційних структур, брендів тощо. Результати Кампанії належать усьому українському суспільству й не можуть розцінюватися виключно як особисте досягнення будь якого з учасників, організацій чи груп інтересів.

Учасником Кампанії може стати будь-яка приватна особа або організація, які усвідомлюють важливість цілей Кампанії й поділяють її принципи – ненасильство і солідарність.

Принцип ненасильства : для досягнення цілей Кампанії не може бути використано насильство у будь-якому з його проявів.

Принцип солідарності: ми усвідомлюємо особисту відповідальність й декларуємо готовність утримуватися від будь-яких дій, які б загрожували досягненню цілей Кампанії.

  

*******************

 

Мы, подписавшиеся под этим меморандумом, декларируем намерение препятствовать введению цензуры в украинских средствах массовой информации (в т.ч. «новых медиа») и в искусстве.

Мы считаем ряд положений Закона Украины «О защите общественной морали» и деятельность Национальной Экспертной Комиссии по защите общественной морали неконституционными, незаконно ограничивающими объем прав, гарантированных Конституцией и ратифицированными Украиной международными договорами.

Мы готовы в меру своих возможностей действовать для упразднения Национальной Экспертной Комиссии по защите общественной морали и внесения изменений в Закона Украины «О защите общественной морали» с целью приведения его в соответствие с нормами украинской Конституции и стандартами прав человека Совета Европы.

Для достижения этих целей мы готовы действовать солидарно, без применения насилия в рамках законов, не противоречащих принципам прав человека и ценностям демократии. Кампания является общественной инициативой и не имеет отношения ни к одной из действующих политических сил.

Участие в кампании не обязывает придерживаться каких-то определенных политических или религиозных взглядов. Единственным фактором, объединяющим участников Кампании является признание недопустимости введения в Украине цензуры под предлогом действий в защиту общественной морали.

Результаты Кампании не могут быть использованы для популяризации политических партий, кандидатов в президенты, коммерческих структур, брендов и т.п.. Результаты Кампании принадлежат всему украинскому обществу и не могут расцениваться исключительно как личное достижение кого бы то ни было из её индивидуальных участников, организаций или групп интересов.

Участником Кампании могут стать любые частные лица и организации, осознающие важность целей Кампании и разделяющие её принципы – ненасильственность и солидарность.

Принцип ненасильственности: для достижения целей Кампании не может быть использовано насилие в любых его формах.

Принцип солидарности: мы осознаем личную ответственность и декларируем готовность воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу достижение целей Кампании.

Количество подписей: 22
 • Костянтин Рєуцький
 • hodletsky
 • denintern
 • Andrew Marchenko
 • sokolynska
 • Александр Зинченков Киев, Центр "Наш мир"
 • Анатолий Болдарев Писатель-матершинник широкого профиля
 • Світлана Вакуленко Kiev,
 • ВАЛЕНТИНА ЧАЙКА Красноармійськ, Союз організацій інвалідів України АРІС
 • Максим Костюк Киев,
 • Юрий Гончаренко
 • Илья Аскольдов Киев,
 • Ніколайчук Тарас Київ, НПУ
 • Артем Сокол Київ,
 • Юрий Гребенчук Киев, ЦСЭИ Диаматик
 • Максим Касянчук Донецьк, ЛГБТ-центр "Донбас-СоцПроект"
 • Олег БЕЛОВ Одесса, Общественная Организация "ДЖЕРЕЛА ПРАВА"
 • Альберт Лалабеков Токмак, Бізнес-центр "Стимул"
 • Наталія Жукова Токмак, Інститут громадського розвитку "Ортега-і-Гасет"
 • Андрій Малетин Івано-Франківськ, Станыславська правозахисна група
 • Алексей Сучков Киев,
 • knunai knunai nUOBbzAPpFhyBuQIn, mJbPgZHUGBNoa