Костицький запропонував херсонським ЗМІ підписати хартію про партнерство

 Х А Р Т І Я

про партнерство заради інформаційних прав і свобод
та захисту суспільної моралі

Ця Хартія за своєю формою і змістом є суспільним договором, що
укладений суб'єктами інформаційного процесу та представниками органів
державної влади з метою запровадження саморегулювання в дотриманні
суб'єктами інформаційної діяльності законодавства України про захист
суспільної моралі.

Суб'єктами (учасниками) цієї Хартії є засоби масової інформації,
професійні і творчі спілки, громадські організації, Національна рада
України з питань телебачення і радіомовлення та Національна експертна
комісія України з питань захисту суспільної моралі, які:

враховуючи необхідність недопущення проявів неповаги до конституційних
прав особи, національних та релігійних святинь, національної гідності
людини, розповсюдження ксенофобії, українофобії та антисемітизму,
расизму, порнографії і пропаганди насильства, розпалювання
міжрегіональних, міжетнічних, міжконфесійних конфліктів, зростання
кількості інших порушень законодавства у сфері захисту суспільної
моралі;

визнаючи незалежність засобів масової інформації у громадянському суспільстві;

дбаючи про реалізацію конституційних прав і свобод Українського народу;

турбуючись про моральне здоров'я українського суспільства;

прагнучи до утвердження толерантності та зміцнення громадянської
злагоди в Україні;

усвідомлюючи, що розвиток громадянського суспільства в Україні не може
відбуватися ізольовано від світових глобалізаційних процесів, та,
визнаючи факт формування єдиного глобального інформаційного
суспільства;

керуючись Конституцією, законами України, Європейською конвенцією про
транскордонне телебачення та іншими загальновизнаними нормами
міжнародного права,

уклали цю Хартію про таке:
С т а т т я 1
Суб'єкти Хартії вважають дотримання законодавства про захист
суспільної моралі не тільки конституційним обов'язком Української
держави, але й однією із найважливіших складових національної безпеки
України.

С т а т т я 2
Суб'єкти Хартії визнають, що право засобів масової інформації на
свободу збирання, зберігання, використання та поширення інформації за
умови дотримання Конституції та законів України, є невід'ємною нормою
життя сучасного суспільства.

С т а т т я 3
Суб'єкти Хартії визнають рівність учасників підприємницької діяльності
в інформаційній сфері незалежно від форми власності та передбачену
Конституцією України недоторканність права приватної власності.

С т а т т я 4
Засоби масової інформації враховуватимуть у своїй діяльності
конституційну вимогу про те, що власність зобов'язує і не повинна
використовуватися на шкоду людині і суспільству.

С т а т т я 5
Засоби масової інформації забезпечуватимуть неухильне дотримання
законодавства про захист суспільної моралі та не допускатимуть
пропаганди війни, фашизму і неофашизму, пропаганди насильства,
приниження гідності і честі особистості, розповсюдження ксенофобії,
українофобії та антисемітизму, расизму, порнографії і пропаганди
насильства, розпалювання міжрегіональних, міжетнічних, міжконфесійних
конфліктів.

С т а т т я 6
Засоби масової інформації сприятимуть розвитку української та інших
національних культур, не допускатимуть пропаганди расової і
національної ворожнечі, неповаги до національних та релігійних
святинь, образи нації чи особи за національною або мовною ознакою.

С т а т т я 7
Засоби масової інформації забезпечать дотримання законодавства України
та європейських і світових стандартів щодо недопущення пропаганди
наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління.

С т а т т я 8
Засоби масової інформації, поважаючи право людини і громадянина, з
однієї сторони, та інтереси морального розвитку суспільства, з другої
сторони, не допускатимуть розповсюдження порнографії,
забезпечуватимуть дотримання порядку демонстрації продукції еротичного
характеру, а саме дотримання вимог, що встановлені Європейською
конвенцією про транскордонне телебачення, спеціальними нормативними
актами України.

С т а т т я 9
Суб'єкти цієї Хартії вважають, що основною метою реалізації їх
спільних зусиль є сприяння створенню умов для гармонійного розвитку
молоді та недопущення негативного впливу на формування світогляду
підростаючого покоління продукції засобів масової інформації, товарів
і послуг, які можуть бути виготовлені або розповсюджуватися з
порушенням законодавства про захист суспільної моралі.

С т а т т я 10
Суб'єкти Хартії визнають, що повага до конституційних прав всіх людей,
честі і гідності особи, прагнення до збереження суспільної злагоди є
умовою діалогу та партнерства між органами державної влади і засобами
масової інформації.

С т а т т я 11
Суб'єкти Хартії визнають, що суспільний діалог є основою механізму
реалізації положень цієї Хартії та їхніх зусиль, спрямованих на
забезпечення дотримання законодавства про захист суспільної моралі.

С т а т т я 12
Суб'єкти Хартії визнають, що суспільний діалог у сфері їхньої спільної
діяльності, є однією з умов розвитку інформаційного суспільства та
попередження жорсткої дозвільно-ліцензійної політики держави,
спрямованої на забезпечення дотримання законодавства про захист
суспільної моралі.

С т а т т я 13
Суб'єкти Хартії визначають, що аналіз та оприлюднення результатів
реалізації цієї Хартії здійснюється щорічно Громадською колегією
(регіональною комісією) з питань захисту суспільної моралі у
Херсонській області та суб'єктами Хартії.

С т а т т я 14
Суб'єкти Хартії встановлюють, що підписанням цієї Хартії засоби
масової інформації підтверджують обов'язковість дотримання норм
чинного законодавства України, Європейської конвенції про
транскордонне телебачення, міжнародних норм, спрямованих на захист
суспільної моралі.

С т а т т я 15
Хартія укладена у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну
силу. Суб'єкти Хартії визначають її депозитарієм Громадську колегію
(регіональну комісію) з питань захисту суспільної моралі у Херсонській
області та Національну експертну комісією України з питань захисту
суспільної моралі, які забезпечують збереження оригіналу Хартії у двох
примірниках.

С т а т т я 16
Хартія набирає чинності з дня її підписання.